Om Startskuddet

Startskuddet er en selvejende institution, organiseret som en erhvervsdrivende fond. Vi tilbyder vores beboere og elever en hel og sammenhængende tilværelse inden for trygge, forudsigelige og kontrollerede rammer. Udover bosteder tilbyder vi skole samt fritids-, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder inden for autoværksted, træværksted, foto/grafisk, køkken/bageri og meget mere. Der er desuden adgang til massage(NADA)- og akupunktur-klinik samt mulighed for at være en aktiv del af vores kulturhus og “mini-zoo”, der begge er åbne for offentligheden.

Mission, vision og værdigrundlag

Lige siden plejeforældreparret Jørgen og Anette Aabye i 1997 etablerede dagskolen Startskuddet i Mern, har det enkelte menneske og dets udvikling været i centrum.

Mission

Alle kan udvikle sig, når mennesket sættes i centrum

Vision

Vi vil udvikle en menneskelig og faglig forståelse, hvor nysgerrighed, mod og nærvær skaber bevidsthed for alles virkelighed og eksistens.
Vi vil arbejde samfundspolitisk for at opnå anerkendelse og forståelse for vores faglighed og menneskesyn.

Værdigrundlag

Det er ikke problemet, der er problemet, men hvordan vi forholder os til problemet, der er problemet.
Mennesket skabes i kommunikation og eksisterer i relationer.
Levende systemer har indflydelse på hinanden, og det er i relationen, man udvikler sig.
Dette menneskesyn er en grundlæggende værdi, som ledere og medarbejdere altid har med sig i deres tilgang til de udviklings- og behandlingsprocesser, de unge gennemlever under opholdet. Derfor gælder det for os, at:

  • Vi er ærlige og ægte.
  • Vi viser et reelt engagement.
  • Vi arbejder ud fra gensidigt respekt og medansvar.
  • Vi indgår i en åben og fordomsfri dialog med de unge.
  • Vi inddrager forældrene i et respektfuldt medansvar og samarbejde.
  • Vi tager hånd om hinanden i medarbejdergruppen og fører en respektfuld og anerkendende dialog.

De tre opholdssteder/botilbud Venus, Uranus og Jupiter er organiseret som tre selvstændige selskaber, der er 100 procent ejet af fonden. Fonden driver sekretariat og dag-/fritidstilbud, dog ikke Fællesskolen, som drives i samarbejde med Fanefjord Fonden.

Startskuddet er medlem af landsforeningen “LOS – de private sociale tilbud“.

Fondens lovpligtige “følg-eller-forklar”-skema om god fondsledelse kan downloades her: