Om os2019-02-18T13:55:25+00:00

Om Startskuddet

Organisation

Startskuddet er en selvejende institution, organiseret som en erhvervsdrivende fond. Fonden Startskuddet har som formål at (…) ’iværksætte, drive og udvikle undervisnings, -uddan­nel­­ses-, udslusnings- og efterværnsaktiviteter (…) med henblik på at skabe holdbare løsninger for børn, unge og voksne med komplekse psykosociale problemer (…).

Fonden Startskuddet driver Sekretariatet, dagtilbuddene Erhvervs- og Håndværkerskolen, Multicum, Klinik Andromeda og Kompetencecentret.

De tre opholdssteder/botilbud Venus, Uranus og Jupiter er organiseret som tre selvstændige selskaber, der er 100 procent ejet af fonden.

Fondens lovpligtige “følg-eller-forklar”-skema om god fondsledelse kan downloades HER.

Startskuddet er medstifter af et netværk af private tilbud i Sydøstdanmark samt medlem af landsforeningen “LOS – de private sociale tilbud“.

Målgruppe

Startskuddets målgruppe er unge og voksne, der stort set alle uden held har været gennem en række anbringelses-, dag- og skoletilbud. Målgruppen er udfordret af svære psykiske og sociale vanskeligheder som f.eks. massivt omsorgssvigt, tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser og andre psykiske diagnoser, (medfødte) hjerneskader – eventuelt kombineret med domme til alternativ afsoning.

 • De to opholdssteder/botilbud Uranus og Venus er for unge og voksne mellem 15 og 35 år.
 • Botilbuddet Jupiter er for unge og voksne over 18 år.
 • Erhvervs- og Håndværksskolen optager unge og voksne fra 16 år.
 • Fællesskolens målgruppe er børn og unge i den skolepligtige alder.

Mission, vision og værdigrundlag

Mission

 • Alle kan udvikle sig, når mennesket sættes i centrum

Vision

 • Vi vil udvikle en menneskelig og faglig forståelse, hvor nysgerrighed, mod og nærvær skaber bevidsthed for alles virkelighed og eksistens.
 • Vi vil arbejde samfundspolitisk for at opnå anerkendelse og forståelse for vores faglighed og menneskesyn.

Mission og vision er udarbejdet i 2016 og tages løbende op til evaluering/drøftelse i Startskuddets ledelse.

Værdigrundlag

 • Det er ikke problemet, der er problemet, men hvordan vi forholder os til problemet, der er problemet.
 • Mennesket skabes i kommunikation og eksisterer i relationer.
 • Levende systemer har indflydelse på hinanden, og det er i relationen, man udvikler sig.

Dette menneskesyn er en grundlæggende værdi, som ledere og medarbejdere altid har med sig i deres tilgang til de udviklings- og behandlingsprocesser, de unge gennemlever under opholdet. Derfor gælder det for os, at:

 • Vi er ærlige og ægte.
 • Vi viser et reelt engagement.
 • Vi arbejder ud fra gensidigt respekt og medansvar.
 • Vi indgår i en åben og fordomsfri dialog med de unge.
 • Vi inddrager forældrene i et respektfuldt medansvar og samarbejde.
 • Vi tager hånd om hinanden i medarbejdergruppen og fører en respektfuld og anerkendende dialog.

Værdigrundlaget tages op til evaluering/drøftelse i medarbejdergruppen, typisk hvert tredje år.