Udvikling med mennesket i centrum

Startskuddet er et helhedstilbud med et holistisk menneskesyn. Vi råder over flere forskellige bosteder, skoler, værksteder og aktivitetstilbud og kan tilbyde et fleksibelt og alsidigt forløb med gode muligheder for at finde fællesskaber, gennemføre skole og uddannelse samt mulighed for at skifte behandling, bosted eller skole undervejs. Vi sætter os i barnets/den unges/den voksnes sted og omsætter det til faglig handling. Vi modtager akut i alle døgnets timer og har døgnvagt på vores bosteder.

Nyheder fra vores afdelinger

VISION: Alle kan udvikle sig, når mennesket sættes i centrum

Besøg skolens hjemmeside Fællesskolen i Mern
Folkeskoleundervisning i tilpassede forløb.

Besøg skolens hjemmeside Erhvervs- og Håndværksskolen
Håndværk, køkken og butik. STU og afklaring.

Besøg afdelingens hjemmeside Familieafdelingen
Fleksible forløb til kriseramte børnefamilier.

Besøg Uranus' hjemmeside Bostedet Uranus
Moderne rammer ved Tappernøje.

Besøg Venus' hjemmeside Bostedet Venus
Rum og fleksibilitet ved Faxe.

Besøg afdelingens hjemmeside Bostedet Jupiter
Individuelle projekter ved Vordingborg.

Besøg afdelingens hjemmeside Kulturhuset Multicum
Unge leverer kultur til lokale borgere.

Besøg afdelingens hjemmeside Klinik Andromeda
Massage, akupunktur og Nada-akupunktur.

 Ungdomsklub
Fællesaktiviteter, udflugter og venskaber.