tilbyder forskellige botilbud, erhvervsskole, dagskole
samt  spændende fritidsaktiviteter. Alt kan blive tilrettelagt
efter egne ønsker og der kan erhverves beviser på uddannelse
f.eks. STU. Startskuddet er en helhedsløsning, hvor den unge ikke
bliver opgivet og bortvist. Startskuddet er mere end et opholdssted

DEN UNGE I CENTRUM