På Startskuddet har kommuner mulighed for tilkøb til unge og voksne, der er indskrevet hos os – men også til eksterne borgere.

§ 85 – bostøtte

Startskuddets § 85-støtte er både social og praktisk støtte – det kan være træning i Almindelig Daglig Livsførelse, støtte til medicinhåndtering, støtte til indkøb, hjælp til at håndtere egen økonomi, skrivelser fra det offentlige mm.

Individuelt tilrettelagte projekter

Startskuddet råder over boliger, der er godkendt af Socialtilsynet til individuelt tilrettelagte projekter. Vi modtager akut fra time til time – også i situationer, hvor Startskuddet alene skal yde bolig og behandling, indtil det blivende anbringelsessted er på plads. Vi har både korte og lange forløb samt observation og udredning. Vi indskriver uden opsigelsesvarsel indtil forløbet er klarlagt.

Familiebehandling og terapi

Familiebehandlingen kan bestå af enkelte samtaler med forældrene til en ung eller samtaler med hele familien eller en kombination.

Startskuddets psykoterapeuter tilbyder samtaler af terapeutisk karakter til enten unge eller voksne.

Udredninger

Startskuddets medarbejdere udarbejder professionel pædagogisk observation og udredning og kan stå for psykologiske eller psykiatriske udredninger via vores mangeårige samarbejde med (neuro-) psykologer og psykiatere med speciale inden for målgruppen.

Kurser

Startskuddet afholder kurser for tilbud på det sociale område. Fx kurser i den systemisk-narrative tilgang i arbejdet med særligt sårbare grupper og kurser i praktisk medicinhåndtering for opholdssteder og botilbud.