Vi dyrker det åbne og tillidsfulde samarbejde

Vi modtager med få timers varsel. Vi er gode til at minimere brug af magtanvendelser. Vi smider ingen ud.

Målgruppe

Startskuddet tilbyder § 85 og er godkendt inden for servicelovens paragraffer 66 (stk.1-5), 107 og 108. Derudover driver vi skole, erhvervsskole/STU og en række andre dagtilbud samt tilbyder ressourceforløb, familierådgivning m.m.

Målgruppen er unge og voksne, der typisk har været gennem en række anbringelses, dag- og skoletilbud, som af den eller anden årsag har været mindre vellykkede. De er udfordret af svære psykiske og sociale vanskeligheder som f.eks. massivt omsorgssvigt og tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser. Målgruppen rummer også unge og voksne, der er kognitivt udfordret i forhold til f.eks. autismespektret eller (medfødte) hjerneskader.

Stærk faglighed

Vi prioriterer en høj faglighed, og vi udvikler vores faglighed med et fortløbende undervisningsforløb for alle medarbejdere, kontinuerlig supervision ved ekstern psykolog, ligesom vores faglige chef i relation til de skemalagte behandlingsmøder med beboerne leverer faglig sparring til den enkelte medarbejder.

Kommunikation og dokumentation

Vi har tæt dialog med kommunen om handleplan, opfølgning og tidsafgrænsning af de enkelte opgaver og lægger vægt på løbende dokumentation og information. Startskuddet har udviklet vores eget dynamiske evaluerings- og dokumentationsværktøj “Stjernen” med inspiration fra Forandringskompasset, og vores statusrapporter er tilpasset indholdet i VUM.

Læs mere