Hos Fonden Startskuddet prioriterer vi at indgå i forskellige netværk, der kan bidrage til udvikling af vores tilbud. Det gælder ikke kun udvikling af den pædagogiske faglighed, men også den ledelsesmæssige. Derfor deltog vi den 25. januar 2019 i det årlige møde for bestyrelsesmedlemmer i sociale tilbud, som arrangereres af landsorganisationen af sociale tilbud, LOS.

Godt 90 ledere og bestyrelsesmedlemmer fra sociale fonde og virksomheder i hele landet mødtes til et par dage, hvor der bl.a. blev sat fokus på det faktum, at verden – også vores verden – forandrer sig hastigere end nogensinde. Kravene til vores omstillingsevne, ikke mindst ift. hvad kommunerne efterspørger, bliver stadigt større, og etableringen af de nye Socialtilsyn i 2014 har betydet en gradvis skærpelse af krav til bl.a. ledelseskompetencer og indtjeningsevne.

Det er krav, der giver god mening, og som også fordrer, at vi har en professionel direktion og bestyrelse. Derfor deltog vi i årsmødet med direktionen samt to bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. Udover gode faglige input gav årsmødet også mulighed for at udveksle erfaringer med vores konkolleger fra hele landet.