Fonden Fællesskolen

Fællesskolen har som overordnet formål at give sine elever de faglige og sociale kompetencer, der skal til for at opnå hel eller delvis inklusion i et almindeligt folkeskolemiljø.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte undervisningsforløb fra 1. til 10. klasse med mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve (FSA) på 9. og 10. klasses niveau i hele fagrækken.

Elevgruppen har som oftest et meget lavt selvværd præget af mange nederlag og lav tillid til egne kompetencer og potentialer. Ofte har eleverne været i kontakt med kriminalitet og/eller har misbrugs problematikker.

Skolen har et stort erfaringsgrundlag med børn og unge, der har psykiatrisk tilknytning og/eller diagnoser som personlighedsforstyrrelser, borderline m.v., og som er medicinerede i forhold til deres diagnose.

Målgruppen er børn og unge i den undervisningspligtige alder, som er anbragt/henvist til opholdsstedet/dagbehandlingstilbud efter servicelovens regler og/eller er visiteret til specialundervisning i henhold til Folkeskolelovens § 20 stk.2 og stk.5, § 22 stk. 5 og bekendtgørelse nr. 1373 af 15.12.2005.

Fonden Fællesskolen

Fællesskolen har som overordnet formål at give sine elever de faglige og sociale kompetencer, der skal til for at opnå hel eller delvis inklusion i et almindeligt folkeskolemiljø.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte undervisningsforløb fra 1. til 10. klasse med mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve (FSA) på 9. og 10. klasses niveau i hele fagrækken.

Elevgruppen har som oftest et meget lavt selvværd præget af mange nederlag og lav tillid til egne kompetencer og potentialer. Ofte har eleverne været i kontakt med kriminalitet og/eller har misbrugs problematikker.

Skolen har et stort erfaringsgrundlag med børn og unge, der har psykiatrisk tilknytning og/eller diagnoser som personlighedsforstyrrelser, borderline m.v., og som er medicinerede i forhold til deres diagnose.

Målgruppen er børn og unge i den undervisningspligtige alder, som er anbragt/henvist til opholdsstedet/dagbehandlingstilbud efter servicelovens regler og/eller er visiteret til specialundervisning i henhold til Folkeskolelovens § 20 stk.2 og stk.5, § 22 stk. 5 og bekendtgørelse nr. 1373 af 15.12.2005.