Pressemeddelelse fra Startskuddet:

Den sociale virksomhed Startskuddet er i dagene 4.-7. maj i Polen for at undervise medarbejderne på børnehjemmet Dom Dziecka w Korniku-Bninie i den polske by Poznan.

“I Polen bevæger man sig mere på det akademiske og teoretiske plan, hvor man i Danmark er fantastisk dygtige til at implementere viden i praksis. Og det er det, der imponerer vores kolleger i Polen”, fortæller Maria Czarnecka, der stammer fra Polen, og nu arbejder som socialrådgiver og konsulent i Danmark, blandt andet for Startskuddet.

Startskuddet driver tre døgntilbud, en specialskole og en række værksteder rettet mod børn, unge og voksne med sociale og psykiske problematikker. Det polske børnehjem har en lignende målgruppe, men ikke de samme pædagogiske værktøjer.

Stort engagement
Undervisningen på det polske børnehjem bliver varetaget af Startskuddets faglige chef, Ole Mortensen, der har set meget frem til besøget.

“Det er så tydeligt at mærke på dem, at de virkelig ønsker gøre en forskel for børnene. Og det gør de også, de er så utroligt engagerede”, fortæller han. Han skal undervise med udgangspunkt i Startskuddets behandlingsarbejde, som tager afsæt i den systemiske og narrative tænkning med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi. De polske kolleger har valgt at tage de samme metoder til sig og har vurderet, at Startskuddets tilgang til teorier og metoder er lettere tilgængeligt for deres ansatte, end den polske litteratur på området.

“Vi har aftalt at undervise i “den eksternaliserende samtale”, som kort fortalt handler om, hvordan man som pædagog og behandler adskiller den unges problemer og den unge selv, så det bliver nemmere at arbejde med den problematikkerne”, fortæller Ole Mortensen.

Inspiration begge veje
“Det sociale område er bestemt ikke et højstatus-område herhjemme, men i Polen har de det langt sværere. Det børnehjem, vi besøger, er f.eks. afhængig af både frivillighed og donationer. Men det kan jo omvendt være en inspirationskilde for os i forhold, hvordan de vælger at løse nogle opgaver på en helt anden måde, fortæller Jørgen Aabye, direktør i Startskuddet.

Yderligere samarbejde
Startskuddets besøg i Polen er et led i et fortløbende samarbejde mellem den danske sociale virksomhed og det polske børnehjem. Børnehjemmet besøgte i december 2016 Startskuddets hovedafdeling i Mern på Sydsjælland, hvor der udover ledere og ansatte fra børnehjemmet deltog en “amtsborgmester” (sarosta) samt direktøren for Poznans Sundheds- og Socialforvaltning. På besøget i Polen mødes Startskuddets ledelse igen med repræsentanter fra de lokale polske socialmyndigheder til en drøftelse af det videre samarbejde.

Foto:
Direktøren for det polske opholdssted Dorota Pielichowska-Borysiewicz sammen med Startskuddets faglige leder Ole Mortensen (tv.) og bestyrelsesformand Geert Jørgensen (th.)