Opholdssteder på Sydsjælland med omsorg og behandling

Uranus og Venus er to familielignende opholdssteder godkendt til unge mellem 15 og 18 (23) år, jf §66, stk. 1, nr. 5. Uranus er indrettet i en stor istandsat landvilla ved Tappernøje, og Venus er indrettet i en renoveret udgave af det gamle mejeri i Orup ved Faxe. Begge steder er desuden godkendt til §107-pladser, hvilket giver mulighed for at lade en beboer blive i sine vante omgivelser efter det fyldte 18. år.

Beboerne på Uranus og Venus er typisk præget af svære tilpasningsvanskeligheder, psykiske lidelser, misbrugsproblemer, brudte skole- og uddannelsesforløb samt begyndende kriminalitet, evt. med dom til behandling (fase 2).

De to bosteder adskiller sig ved, at beboerne på Venus i højere grad også kæmper med psykiatriske udfordringer, hvorfor der her er et tæt samarbejde med psykiatere og (neuro-)psykologer.

Vi modtager akut. Vi har meget få magtanvendelser. Vi smider ingen ud.

Opholdssteder på Sydsjælland med omsorg og behandling

Uranus og Venus er to familielignende opholdssteder godkendt til unge mellem 15 og 18 (23) år, jf §66, stk. 1, nr. 5. Uranus er indrettet i en stor istandsat landvilla ved Tappernøje, og Venus er indrettet i en renoveret udgave af det gamle mejeri i Orup ved Faxe. Begge steder er desuden godkendt til §107-pladser, hvilket giver mulighed for at lade en beboer blive i sine vante omgivelser efter det fyldte 18. år.

Beboerne på Uranus og Venus er typisk præget af svære tilpasningsvanskeligheder, psykiske lidelser, misbrugsproblemer, brudte skole- og uddannelsesforløb samt begyndende kriminalitet, evt. med dom til behandling (fase 2).

De to bosteder adskiller sig ved, at beboerne på Venus i højere grad også kæmper med psykiatriske udfordringer, hvorfor der her er et tæt samarbejde med psykiatere og (neuro-)psykologer.

Vi modtager akut. Vi har meget få magtanvendelser. Vi smider ingen ud.

Startskuddets fællesskab

Startskuddets bosteder er en del af Startskuddets fællesskabs- og helhedsorienterede bo- og udviklingsmiljø med adgang til bl.a. værksted og fritidsaktiviteter, massage og akupunktur samt terapeut og psykolog. Beboerne på Startskuddets opholdssteder lærer hinanden at kende på tværs via de mange fælles aktivitetsmuligheder, samtidig med at de har et klart defineret hjem på deres bosted. Dette gør det relativt ukompliceret at flytte en beboer fra et bosted til et andet, såfremt personlige, sociale eller behandlingsmæssige forhold taler for det.