Opholdssted2018-03-09T12:32:23+00:00

Opholdssteder på Sydsjælland med omsorg og behandling

Startskuddet råder over to familielignende opholdssteder på Sydsjælland i henholdsvis Orup ved Faxe og Tappernøje. Begge opholdssteder har derudover en række godkendte § 107-pladser. Alle pladserne indgår i Startskuddets helhedsorienterede socialpædagogiske støtte og behandling og trækker på Startskuddets fælles ressourcer: Familiebehandlere, terapeuter, klinik Andromeda med NADA og pædagogisk massage, egen fritidsklub Multicum og tæt samarbejde med psykolog og eksterne specialister.

Opholdsstederne retter sig mod unge fra 15 til 18 (23) år med svære tilpasningsvanskeligheder, psykiske lidelser, misbrugsproblemer, brudte skole- og uddannelsesforløb og begyndende kriminalitet og evt dom til behandling, fase 2 anbringelse mv. Vi arbejder tæt sammen med Fællesskolen og Erhvervs- og Håndværksskolen.

Vi modtager akut, vi har meget få magtanvendelser – og vi smider ingen ud.

På Startskuddet mødes alle med den samme tilgang: Alle unge gør deres bedste hver dag, og vi hjælper og støtter dem til at finde mening og mål i deres egen tilværelse.

Opholdssteder på Sydsjælland med omsorg og behandling

Startskuddet råder over to familielignende opholdssteder på Sydsjælland i henholdsvis Orup ved Faxe og Tappernøje. Begge opholdssteder har derudover en række godkendte § 107-pladser. Alle pladserne indgår i Startskuddets helhedsorienterede socialpædagogiske støtte og behandling og trækker på Startskuddets fælles ressourcer: Familiebehandlere, terapeuter, klinik Andromeda med NADA og pædagogisk massage, egen fritidsklub Multicum og tæt samarbejde med psykolog og eksterne specialister.

Opholdsstederne retter sig mod unge fra 15 til 18 (23) år med svære tilpasningsvanskeligheder, psykiske lidelser, misbrugsproblemer, brudte skole- og uddannelsesforløb og begyndende kriminalitet og evt dom til behandling, fase 2 anbringelse mv. Vi arbejder tæt sammen med Fællesskolen og Erhvervs- og Håndværksskolen.

Vi modtager akut, vi har meget få magtanvendelser – og vi smider ingen ud.

På Startskuddet mødes alle med den samme tilgang: Alle unge gør deres bedste hver dag, og vi hjælper og støtter dem til at finde mening og mål i deres egen tilværelse.

Startskuddet giver plads til reel udvikling

Opholdsstedspladserne på Uranus og Venus indgår i den familielignende ramme og ’ånd’, der præger hele Startskuddet. På Startskuddet vil vi vores unge, og vi bestræber os på at give alle den nye start, som kan føre til en reel forandring.

Vi udfører et professionelt behandlingsarbejde, hvor den unges recovery-proces tager afsæt i den systemisk, narrative tænkning med udgangspunkt i den neuroaffektive udviklingspsykologi.
Vi arbejder ud fra tankegangen, at alle unge ønsker at indgå i meningsfulde relationer med andre, og at den unges recovery-proces kræver, at han/hun bliver tilbudt og accepterer ejerskab af sin egen proces.

På Startskuddet findes ikke ’håbløse tilfælde’. Alle mennesker har mulighed for udvikling og for at komme sig, uanset hvilke traumatiske oplevelser der har fyldt dets hidtidige liv. Processen er kun mulig, når den unge selv tager aktiv del i sin egen helingsproces.
Systemisk/narrativ tænkning og metode handler primært om kommunikation mellem mennesker, om hvad der skal til for at skabe forandring og handler overordnet om at forstå og se mønstre og sammenhænge.  Hvordan hænger muligheden/ evnen til den indre forandring sammen med det, der foregår i omverdenen/ den ydre verden.
Startskuddet har fast samarbejde med psykolog, som superviserer og deltager i alle behandlingsmøder.

Efter aftale med anbringelseskommunen og orientering af Socialtilsynet kan unge – i situationer, hvor det er gavnligt – flytte mellem de enkelte tilbud.