Ledelse

Daglig ledelse

Direktører i henholdsvis Fonden Startskuddet og de tre opholdsteder/botilbud Venus, Uranus og Jupiter er Anette og Jørgen Aabye, medstifterne af Startskuddet. Anette er uddannet socialpædagog, Jørgen er selvlært og har altid arbejdet med mennesker. Parret har årelang erfaring som plejefamilie. Deres – autodidakte – udgangspunkt for at drive en organisation som Startskuddet passer som fod i hose med den systemisk/narrative tilgang.

  • Faglig leder af Startskuddet, Ole Mortensen, er uddannet pædagog og systemisk/narrativ familiepædagog og -terapeut.
  • Leder af døgntilbuddene, Jacob Tinggaard, er uddannet fængselsbetjent og kom til Startskuddet i 2009 fra specialinstitutionen Sølager. Er i gang med en lederuddannelse hos UCC, arrangeret i samarbejde med brancheorganisationen LOS.
  • Leder af Erhvervs- og Håndværksskolen, Liv M. Christensen. Liv har i 17 år tjent som befalingsmand i forsvaret og er uddannet skolelærer. Hun har i flere år virket som leder på pædagogiske døgninstitutioner og opholdsteder.
  • Leder af Fællesskolen, Mette Sand Reichenbach, er læreruddannet. Mette har arbejdet med integration af unge med fysisk handicap på efterskole i ca. 16 år, herunder i fire år været leder af en mindre kostskole på Midtsjælland. Kom til Startskuddet i 2013 som leder af Dagskolen, der samme år fusionerede og blev til DSI-Fællesskolen.

Bestyrelser

Fonden Startskuddet og de tre selskaber Venus, Uranus og Jupiter har i princippet hver sin bestyrelse, men bestående af stort set de samme personer. Tilsammen udgør de en stærk og engageret gruppe, socialpolitisk og -fagligt samt økonomisk/praktisk.

Bestyrelserne består af:

  • Geert Jørgensen. Udviklingskonsulent og indehaver af GJ Consult. Tidligere leder af opholdssted og fra 1997-2015 direktør i interesseorganisationen “LOS de private sociale tilbud”.
  • Lise Wiemann. Selvstændig klinisk psykolog og specialist i psykoterapi. Siden 1997 beskæftiget med børn og unge, herunder misbrugsproblematikker og forældrerådgivning
  • Henrik Kragelund. Selvstændig kommunikationsrådgiver og musiker.
  • Karina Frederiksen. Vicedirektør i Startskuddet. Uddannet merkonom og psykoterapeut

Bestyrelsen for Fonden Startskuddet har derudover direktør Jørgen Aabye, mens bestyrelserne for Uranus, Venus og Jupiter har direktør Anette Aabye.