Startskuddets Medarbejder Profil

Du kan se under Nyheder løbende om vi søger nye medarbejdere. Men der kan altid sendes en uopfordret ansøgning til job@startskuddet.dk, hvis du kan se dig selv arbejde på Startskuddet.

For at blive ansat i vores opholdssteder/botilbud/dagtilbud skal du have en pædagogisk uddannelse eller en relevant uddannelse med en humanistisk baggrund som en social eller sundhedsfaglig uddannelse, eller tilsvarende erfaringsgrundlag. I faglærerstillinger på Erhvervs- og Håndværksskolen prioriterer vi personer med håndværksuddannelse. Som underviser i Fællesskolen skal du have en læreruddannelse med relevante linjefag eller undervisningserfaring med de fag, som er relevante for Fællesskolen.

For de fleste stillinger gælder, at du skal have førstehjælpskursus, medicinhåndteringskursus og hygiejnekursus eller er indforstået med at erhverve kurserne inden udløb af prøvetiden. Kørekort er en betingelse i alle stillinger, ligesom en ren straffe- og børneattest er at selvfølgeligt krav.

Faglige kompetencer:

Du har lysten og viljen til at arbejde inden for rammerne af Startskuddets værdier, kultur, faglighed og kvalitetssikringsprocesser.
Du har lyst til at deltage i Startskuddets uddannelser og kurser
Du har lyst til – til stadighed – at udvikle dig fagligt, følge med i den faglige udvikling inden for vores felt samt observere, reflektere og konkludere.
Du har erfaring med formidling og skriftlighed.

Organisatoriske kvalifikationer:

Du er villig til at indgå ansvarligt i tætte, faglige teams.
Du er ’supervisérbar’ og villig til at se på dig selv

Personlige kvalifikationer

Du er en ildsjæl med et stort ønske om at yde en kvalificeret indsats
Ord som accept, respekt, ærlighed, loyalitet, rummelighed, ansvarlighed, fleksibilitet og troværdighed mener noget for dig.
Du har modet til at arbejde med følelser, vise og modtage omsorg og styrke til at beskæftige dig med smertefulde problematikker.

… Nå ja, og så er det også vigtigt med humor!