Forældre og pårørende2018-03-13T12:43:09+00:00

Er du mor, far, pårørende…?

Der opstår mange spørgsmål, når ens barn – hvor gammelt det end er – skal bo væk fra familien eller indskrives på et dagtilbud.

Her svarer vi på nogle af spørgsmålene, og du er altid velkommen til at henvende dig for at få mere at vide.

Hvad er Startskuddet?

Startskuddet er en vifte af tilbud til børn, unge og voksne, som har behov for en særlig indsats for at kunne udvikle sig og trives.

Startskuddet har flere opholdssteder/botilbud – vi har Erhvervs- og Håndværksskolen i Mern, og vi er med til at drive Fællesskolen med undervisning op til 10. klasse. Vi har også fritidsklubben Multicum, kulturaktiviteter for lokalbefolkningen og en klinik med blandt andet misbrugsbehandling. Alt det kan du læse mere om andre steder på hjemmesiden.

Du kan også finde oplysninger om, hvordan vi griber arbejdet an, og hvordan vores pædagoger og behandlere samarbejder med fx psykologer og psykiatere for at støtte jeres barn bedst muligt.

Hvad betyder det helhedsorienterede?

Vi er et helhedsorienteret tilbud. Med det mener vi, at vi tager hånd om hele mennesket. Vi giver omsorg, støtte og behandling, og vi har fokus på alle døgnets 24 timer – søvn, sund mad, skole- eller uddannelse, livet med kammeraterne, fritidsinteresser, et eventuelt misbrug mm. Det gælder selvfølgelig særligt, hvis barnet bor hos os. Men vi forsøger at komme hele vejen rundt, også hvis der alene er tale om en indskrivning i et dagtilbud – og også hvis ”barnet” nu er et voksent menneske…

Vi møder dit barn i øjenhøjde, vi tror på det gode i dem, og vi hjælper dem til at finde den mening med tilværelsen, som vi alle ønsker i vores liv.

Hvem kommer på Startskuddet?

De børn, unge og voksne, der indskrives på Startskuddet, har alle haft et vanskeligt liv. Fælles for dem er, at de har det svært med at være sig selv, og deres selvværd er ofte lavt. Nogen har mange nederlag bag sig, og dermed ringe tiltro til, at der venter dem noget godt. En del af dem har været, eller er i berøring med det psykiatriske system og får medicin. Vi har også nogen, der er ude i misbrug eller kriminalitet

De har meget få erfaringer med at blive mødt af voksne, der tror på det gode i dem, og som hjælper dem til at finde den mening med tilværelsen, som vi alle ønsker i vores liv. Det er det, vi forsøger på Startskuddet.

Hvordan kommer man på Startskuddet?

Det er altid kommunen, der visiterer et en ung eller en voksen til et af Startskuddets tilbud. Men I er altid velkomne til at ringe til os eller aftale at komme forbi og se vores opholdssteder/botilbud, Fællesskolen og/eller Erhvervs- og Håndværksskolen.

Hvis en kommune mener, at Startskuddet er en mulighed for jeres barn, tager kommunen, kontakt til Startskuddet. Undervejs bliver I og jeres barn inviteret på et besøg på Startskuddet sammen med sagsbehandler og visitator, hvor I får et indblik i dagligdagen hos os. Vi taler også grundigt med jeres barn om dets ønsker og drømme og de gensidige forventninger til et ophold hos os.

Samarbejdet med jer forældre eller pårørende

Startskuddet lægger vægt på at samarbejde med familien. Vi er en parentes i jeres barns liv. I har været der hele livet, I er der undervejs, og I fortsætter med at være der, når han eller hun udskrives fra os.

Derfor er det vigtigt, at forældre og evt andre familiemedlemmer inddrages i det nye liv på Startskuddet.

Startskuddets har to faste arrangementer om året, et Julemarked og en Sommerfest, hvor familien inviteres med.

Ved behov kan familien indgå i et samtaleforløb med Startskuddets familiebehandler.

Samarbejde mellem jer, kommunen og Startskuddet

Det er vigtigt og gavnligt, at jeres barn oplever et åbent samarbejde mellem jer, kommunen og Startskuddet. Vi bidrager aktivt til at gøre samarbejdet så godt som muligt.  Som en del af samarbejdet udarbejdes der en statusrapport hvert halve år, og der afholdes to årlige statusmøder.

Flere oplysninger på unge-siden

Du har måske en masse spørgsmål tilbage. Noget af det kan du læse om på undersiden til de unge selv, eller du kan ringe og spørge os.