Drømmer du om et job, hvor du er sikker på faglige og personlige udviklingsmuligheder. Et job, hvor du får mulighed for at blive en del af et tværfagligt team med stor faglighed, der virkelig gør en forskel for vores målgruppe.

Startskuddet, på Sydsjælland, er en vifte af døgn- og dagtilbud til børn, unge og voksne fra 12 – 35 år med massive udfordringer og nøjagtigt de samme drømme for livet som alle os andre. I individuelt tilrettelagt forløb med socialpædagogisk støtte og behandling tilbyder vi ikke kun et sted at være, men også et sted at lære.

På Startskuddet arbejder vi med ”udvikling med mennesket i centrum”, hvilket stiller krav både til dig som medarbejder og til os som ledelse. Til gengæld tilbyder vi dig:

 • En innovativ og udviklingsorienteret organisation med fokus på det hele menneske
 • Mulighed for at arbejde med den systemisk / narrative tankegang i recovery perspektiv
 • En høj grad af indflydelse og ansvar
 • En spændende faglig udvikling med intern undervisning og kurser
 • Månedlig supervision med psykolog
 • Tilrettelæggelse af professionelt behandlingsarbejde i samarbejde med psykolog og faglig leder
 • Systematisk kvalitetsudvikling
 • Ugentlige info- og nyhedsbreve, for hele organisationen
 • Fællesmøder for hele organisationen, hvor der arbejdes tværfagligt med udviklingsområder til gavn for beboere/elever/medarbejdere

På Startskuddet har vi indskrevet nye beboere, der fortrinsvis tilhører målgruppen over 18 år, der er belastet med så massive psykosociale problemstillinger, at de har behov for en helt ekstra ordinær indsats. De har alle brug for engagerede, fagligt dygtige mennesker, der kan, tør og vil dem.

Vi forventer derfor, at du har:

 • Faglig relevant uddannelse og erfaring indenfor området
 • Kendskab til målgruppens problematikker og behov
 • Troen på ligeværd mellem mennesker
 • Gode kommunikationsevner og villighed til at bruge sproget behandlingsmæssigt
 • Gode skriftlige kompetencer – du skal bl a skrive statusrapporter
 • Indfølingsevne og styrke til at beskæftige dig med smertefulde problematikker.
 • Ansvarlighed, handlekraft og loyalitet
 • Engagement, ildhu og troværdighed
 • Fleksibilitet, omstillingsparathed og humor
 • Evne til observation, refleksion og konklusion
 • Bevidsthed om at være en bevidst og professionel rollemodel
 • Du er superviserbar, og har kendskab til egne kompetencer og svagheder

Desuden forventes det, at:

 • Du har kørekort til personbil
 • Du har førstehjælpskursus og hygiejnebevis – eller er villig til at erhverve det
 • Du har ren straffeattest og børneattest

Ansøgning sendes senest den 8. august 2019 ved at klikke her.