Startskuddets faglighed og metoder

Alle mennesker gør deres bedste

Startskuddets faglighed og metoder bygger på den grundlæggende opfattelse, at alle mennesker gør deres bedste hver dag. Det gælder også de beboere og elever, der er indskrevet hos os. Vi ser det som vores professionelle opgave at hjælpe og guide dem med at finde mening i deres liv. Beboerne og eleverne er eksperterne i deres eget liv, og vi skal med den største ydmyghed hjælpe dem med at italesætte og forfølge deres drømme. Det gør vi ved at være åbne og nysgerrige og møde dem med deres eget sprog. Vi skal ikke skabe tilpasning men en ægte følelse af og forståelse for, at deres tilværelse udspringer fra dem selv (agenthed).

Vi tror dermed også på, at alle mennesker selv har nøglen til at komme videre i deres eget liv. Vi skal ikke fokusere på problemerne, men vi skal i stedet være opmærksomme på og sammen med de enkelte beboere og elever bygge videre på alt det i dem, der stræber efter at indgå i meningsfulde relationer. (recovery).

Systemisk-narrative tilgang

Vi udmønter vores overordnede menneskesyn i de metoder, vi bruger, nemlig den systemisk-narrative tilgang. Denne tilgang går som en rød tråd gennem både den socialpædagogiske støtte og den behandling, vi arbejder med på Startskuddets døgntilbud.

Vores håndværksuddannede faglærere på Erhvervs- og Håndværksskolen er ikke pædagoger og terapeuter – men de er alle ansat, fordi de som mennesker har den samme grundholdning i mødet med eleverne, som ligger i denne tilgang.

Startskuddets beboere og elever er ofte præget af den meget negative fortælling om dem selv, som er opbygget gennem års nederlag. Den systemisk/narrative tænkning og metode er brugbar her, fordi den primært handler om kommunikation mellem mennesker, om hvad der skal til for at skabe forandring og om, overordnet at forstå og se mønstre og sammenhænge. Herunder hvordan muligheden/ evnen til den indre forandring hænger sammen med det, der foregår i omverdenen/ den ydre verden.

Sproget som værktøj

I det daglige – og overalt på Startskuddet ­– er vores vigtigste værktøj sproget og dialogen. Altså den måde, vi kommunikerer med de unge på. De fleste af beboerne/eleverne kommer med rygsækken fyldt med nederlag og skuffelser. De er vant til at flygte ind i verbale trusler og andre nederlagshandlinger. Vores vigtigste opgave er at rumme de frustrationer, de udtrykker, og sammen med dem finde ud af, hvad de frustrationer handler om.

Hvorfor bliver der kastet med kopper eller truet med øretæver? Vi skal lytte med det andet øre og hjælpe dem med at finde ud af, hvilke informationer, værdier og drømme, der skjuler sig i deres handlinger. Hvad var det egentlig, han eller hun gerne ville? Hvilken intention gik forud for handlingen?

Hvilke værdier byggede denne – positive – intention på? Hvem har givet dem de værdier? I hver en lille handling ligger vigtige informationer, og dem kan man sammen med beboerne og eleverne bruge til at bygge en ny historie op, som kan hjælpe dem til at forfølge deres drømme.

Vores tilgang betyder, at vi stort set ingen magtanvendelser har.

Den eksternaliserende samtale

Den eksternaliserende samtale er central. Beboerne og eleverne skal mærke på deres egen krop, at det ikke er dem, der er noget i vejen med. Men at der kommer noget på besøg i deres krop, der ’fucker’ det op. Sammen med dem selv går vi ind og ’dekonstruerer’ deres ord eller handlinger. Det er det allervigtigste i vores arbejde – at bestræbe os på at forstå, hvad de også siger. Ofte udspiller sådanne samtaler sig over madlavningen eller en biltur. Andre gange er der brug for en mere terapeutisk samtale. Der er altid lige dele respekt og nysgerrighed i tilgangen. »Jeg blev lige lidt nysgerrig, da du smed det viskestykke gennem luften. Har du lyst til at tale om det nu, eller skal vi gøre det senere,« indikerer både respekten og det lille pres, der ligger i at »både du og jeg er godt klar over, at det her skal vi have talt om.« Vi bestræber os på at være gode til at opfange de ’mødeøjeblikke’, dagligdagen hele tiden byder på for samtaler, der rykker og giver udvikling.

Helhedssynet

Vores helhedssyn er et grundelement i vores arbejde. Nogen vil kalde det et holistisk menneskesyn. Beboere og elever er hele mennesker. Det betyder, at vi skal være opmærksomme på alle de mange forskellige aspekter og livsarenaer, der tilsammen udgør de mennesker, der er indskrevet hos os.

For eleven på skolen har vi selvfølgelig fokus på, hvordan det går med de faglige kundskaber – men vi er også opmærksomme på, om han har kærestesorger, om han er bekymret for sin lillebror, eller om tankerne er på afveje af andre årsager.

Det betyder også, at vi tror på, at der er et samspil mellem det fysiske og psykiske velvære. Sund mad, en ordentlig søvn, en tur på massagebænken i Klinik Andromeda eller en samtale med en af vores psykoterapeuter er naturlige fokuspunkter i vores hverdag.

Startskuddet som læringsrum for alle

Startskuddet er et sted, hvor vi alle sammen lærer. Vi skal som ansatte ikke bare forsøge at få beboere og elever til at være sig selv – vi skal også turde være det selv! Turde bringe os selv i spil og forholde os til hinanden og beboere/elever som mennesker. Det betyder også, at vi hele tiden skal tænke over vores ansvar. Hvordan positionerer vi os i forhold til beboere og elever? Hvordan bruger vi sproget? Vi skal være bevidste om, at vores væremåde kan få ting til at eskalere, og vi skal være villige til at forholde os kritisk til vores egen ageren.

Samtidig skal vi til stadighed og åbent forholde os til, at der er forskellige kulturer, kommunikationsformer og sandheder (diskurser) fra enhed til enhed i Startskuddet – og også internt i de enkelte enheder. Vi skal både øve os i at sige det højt og ’forstyrre’ hinanden. Og vi skal klæde beboere og elever på til at kunne håndtere disse forskelligheder.

Teoretisk/metodisk inspiration

 • Fra Interaktion til Relation af Susan Hart.
  Her tages der udgangspunkt i tilknytningsteorien, sådan som Winnicott, Stern, Schore og Fonagy har bidraget til udviklingen af denne.
 • En sikker base af John Bowlby
  Bl.a. tilknytning og separation mellem mor og barn.
 • Om læring som udviklingsvilkår af Lev Vygotskij
  Bl.a. om Zonen for nærmeste læring
 • Det nuværende øjeblik af Daniel N Stern
 • Mentaliseringsbaseret behandling af Jon G Allen, Peter Fonagy, Arietta Slade
 • Kort over Narrative Landskaber af Michael White
 • Fra terapi til pædagogik af Anette Holmgren
 • Narrativ praksis i skolen af Anette Holmgren og Martin Nevers
 • Narrativ teori i pædagogers praksis af Tom Ritchie