Erhvervs- og Håndværksskolen (EHS)

Erhvervs- og Håndværksskolen (EHS) tilbyder STU, uddannelseshjælp, jobafklaring, ressourceforløb samt kontaktpersonordning i forhold til kommunal ungeindsats.

Faglærerne på EHS sætter alle kræfter ind på at finde det, der tænder elevens lyst til at få mere ud af livet. Med den personlige motivation som drivkraft løfter vi elevernes faglige og sociale kompetencer, så de kan komme videre i uddannelse eller beskæftigelse, fx. VUC og EGU/FGU eller færdiggørelse af Folkeskolen.

Erhvervs- og Håndværksskolen (EHS) er en integreret del af Startskuddet døgn- og dagtilbud, men optager både interne og eksterne elever. Eleverne har derfor adgang til en række aktivitetstilbud og oplever at være en del af et større fællesskab. Desuden løser skolen en række værkstedsopgaver for kunder i lokalområdet.

Erhvervs- og Håndværksskolen optager elever hele året, også med dags varsel.

Erhvervs- og Håndværksskolen (EHS)

Erhvervs- og Håndværksskolen (EHS) tilbyder STU, uddannelseshjælp, jobafklaring, ressourceforløb samt kontaktpersonordning i forhold til kommunal ungeindsats.

Faglærerne på EHS sætter alle kræfter ind på at finde det, der tænder elevens lyst til at få mere ud af livet. Med den personlige motivation som drivkraft løfter vi elevernes faglige og sociale kompetencer, så de kan komme videre i uddannelse eller beskæftigelse, fx. VUC og EGU/FGU eller færdiggørelse af Folkeskolen.

Erhvervs- og Håndværksskolen (EHS) er en integreret del af Startskuddet døgn- og dagtilbud, men optager både interne og eksterne elever. Eleverne har derfor adgang til en række aktivitetstilbud og oplever at være en del af et større fællesskab. Desuden løser skolen en række værkstedsopgaver for kunder i lokalområdet.

Værkstederne (i alt 1200 m2) er indrettet professionelt og udover nye erhvervsfaglige kompetencer oplever eleverne en tilvænning til kulturen på en arbejdsplads, hvorfor vi har meget fokus på de sociale færdigheder. Flere elever har gavn af, at vi sideløbende arbejder med deres boglige færdigheder, og vi løser gerne disse og andre individuelle behov efter aftale med kommune, jobcenter og UU-vejleder. Der er gode offentlige transportmuligheder til og fra skolen, og vi samarbejder med flere uddannelsesaktører såsom VUC, sprogskole og VISP.

Erhvervs- og Håndværksskolen optager elever hele året, også med dags varsel.