Erhvervs- og Håndværksskole2019-02-18T16:26:17+00:00

Erhvervs- og Håndværksskolen

Erhvervs- og Håndværksskolen (EHS) er en integreret del af Startskuddet og optager både interne og eksterne elever.

EHS tilbyder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), tilbud efter Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), herunder ressourceforløb (§68), vejlednings- og opkvalificeringsforløb (§32), samt individuel støtte / mentorordning, ved overgang til ordinær uddannelse. Herudover tilbydes beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven (SEL) §103 og aktivitets- og samværstilbud efter §104.

Målgruppen omfatter unge og voksne med alvorlige psykiske, sociale og udviklingsmæssige udfordringer og lav tiltro til sig selv og omverdenen.

Vores professionelle værksteder og faglinjer giver målrettet tilvænning til kulturen på en arbejdsplads og konkrete erhvervsfaglige kompetencer. Vi arbejder gerne sideløbende med at styrke elevernes boglige færdigheder og motivation, og har et stærkt fokus på social adfærd. Alt tilrettelægges efter aftale med kommune, jobcenter og UU-vejleder.

EHS har til huse i det gamle mejeri i Mern, hvor der rådes over 1200 m2 værksteder og øvrige lokaler. Der er gode offentlige transportmuligheder til og fra skolen.

Erhvervs- og Håndværksskolen

Erhvervs- og Håndværksskolen (EHS) er en integreret del af Startskuddet og optager både interne og eksterne elever.

EHS tilbyder STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), tilbud efter Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), herunder ressourceforløb (§68), vejlednings- og opkvalificeringsforløb (§32), samt individuel støtte / mentorordning, ved overgang til ordinær uddannelse. Herudover tilbydes beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven (SEL) § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter § 104.

Målgruppen omfatter unge og voksne med alvorlige psykiske, sociale og udviklingsmæssige udfordringer og lav tiltro til sig selv og omverdenen.

Vores professionelle værksteder og faglinjer giver målrettet tilvænning til kulturen på en arbejdsplads og konkrete erhvervsfaglige kompetencer. Vi arbejder gerne sideløbende med at styrke elevernes boglige færdigheder og motivation, og har et stærkt fokus på social adfærd. Alt tilrettelægges efter aftale med kommune, jobcenter og UU-vejleder.

EHS har til huse i det gamle mejeri i Mern, hvor der rådes over 1200 m2 værksteder og øvrige lokaler. Der er gode offentlige transportmuligheder til og fra skolen.

Vi opgiver aldrig troen på, at der er et udviklings perspektiv. Viljen til at ville, giver evnen til at kunne.

Målet med en indskrivning på EHS er, at eleverne opnår personlige, sociale, almene og faglige kompetencer – samt lysten – til at gå videre uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt.  Det kan eksempelvis være, at starte på en erhvervsgrunduddannelse (EGU) eller anden forberedende grunduddannelse, færdiggøre folkeskolens afgangseksamen, starte i ordinær ungdomsuddannelse med støtte eller på anden måde få åbnet døre på vejen til en selvforsørgende tilværelse.

Vores faglærere sætter alle kræfter ind på at lære eleverne at kende og (gen)vække deres lyst til at få noget godt ud af deres liv. Og vi ser, at vores tilgang faktisk rykker – også fordi eleverne i værkstederne er med til at løse meningsfyldte arbejdsopgaver, eksempelvis for kunder i lokalområdet.

Erhvervs- og Håndværksskolen er integreret i Startskuddet. Det betyder, at eleverne kan trække på alle de aktiviteter og tilbud, der findes i Startskuddet: Et eksempel er Klinik Andromeda, med misbrugsbehandling og pædagogisk massage samt ’Klubben’ og de øvrige aktiviteter i kultur- og spillestedet Multicum, hvor eleverne kan øve deres sociale færdigheder ved arrangementer med eksterne gæster.

Faglærerne er omfattet af Startskuddets supervision samt efter- og videreuddannelse, og trækker på de samme interne og eksterne fagpersoner som resten af Startskuddet.

Vi optager elever hele året – også akut fra dag til dag.