Datasikkerhed på Startskuddet

Startskuddet opfylder kravene til EU’s GDPR-regulativ. Herunder kan du se en kort oversigt over vores mest centrale sikkerhedsprocedurer omkring persondata.

E-mail. Vi anvender sikker mail, når vi kommunikerer med kommuner og andre samarbejdspartnere omkring personfølsomme data. Sikker mail er mail, der er krypteret og som kun kan sendes og modtages mellem to parter, såfremt de har udvekslet sikkerhedscertifikater.

Journalisering. Vi benytter journaliseringssystemet “Planner4you”, som er et sikkert system til sociale tilbud.

Print: Ved udskrift af dokumenter med personfølsomme oplysninger benytter vi en særlig printer i sekretariatet. Printeren er krypteret og sletter flere gange dagligt automatisk harddisken med alle informationer om udførte printerjob.

Destruering. Vi makulerer alle papirdokumenter i en såkaldt krydsmakulator, der opfylder de særlige GDPR-krav.

Offentliggørelse. Vi offentliggør kun fotos på hjemmeside og facebook af unge og ansatte, såfremt de har givet skriftligt samtykke.

Dokumentation. Vi har politikker for datasikkerhed, og vores procedurer for datahåndtering i hele organisationen er beskrevet skriftligt. Desuden har vi datafortegnelser, så vi over for Datatilsynet kan påvise, hvor der findes data og hvilke brugere og ansatte.

 

Alle ansatte på Startskuddet modtager undervisning og opdateres løbende i vores datasikkerhedsprocedurer, og vi gennemfører årlige kontroller af vores procedurer og de ansattes kendskab til dem