Botilbud på Sydsjælland med omsorg og behandling

Startskuddet kan inden for rammerne af §107 og §108 tilbyde en række fleksible pladser i forskellige lokationer på Sydsjælland under afdelingen Jupiter. Både som interne og eksterne lejligheder, udslusningslejligheder og individuelt sammensatte solistprojekter.

Botilbudspladserne retter sig mod voksne fra 18 år og opefter med svære tilpasningsvanskeligheder, psykiske lidelser, misbrugsproblemer, brudte skole-, uddannelses- og arbejdsforløb, begyndende kriminalitet og eventuelt dom til behandling, fase 2 anbringelse mv.

For disse pladser gælder det som med de øvrige bosteder på Startskuddet , at beboerne er en del af Startskuddets fællesskabs- og helhedsorienterede bo- og udviklingsmiljø.

Vi modtager akut. Vi har meget få magtanvendelser. Vi smider ingen ud.

Botilbud på Sydsjælland med omsorg og behandling

Startskuddet kan inden for rammerne af §107 og §108 tilbyde en række fleksible pladser i forskellige lokationer på Sydsjælland under afdelingen Jupiter. Både som interne og eksterne lejligheder, udslusningslejligheder og individuelt sammensatte solistprojekter.

Botilbudspladserne retter sig mod voksne fra 18 år og opefter med svære tilpasningsvanskeligheder, psykiske lidelser, misbrugsproblemer, brudte skole-, uddannelses- og arbejdsforløb, begyndende kriminalitet og eventuelt dom til behandling, fase 2 anbringelse mv.

For disse pladser gælder det som med de øvrige bosteder på Startskuddet , at beboerne er en del af Startskuddets fællesskabs- og helhedsorienterede bo- og udviklingsmiljø.

Vi modtager akut. Vi har meget få magtanvendelser. Vi smider ingen ud.

Startskuddets fællesskab

Startskuddets bosteder er en del af Startskuddets fællesskabs- og helhedsorienterede bo- og udviklingsmiljø med adgang til bl.a. værksted og fritidsaktiviteter, massage og akupunktur samt terapeut og psykolog. Beboerne på Startskuddets opholdssteder lærer hinanden at kende på tværs via de mange fælles aktivitetsmuligheder, samtidig med at de har et klart defineret hjem på deres bosted. Dette gør det relativt ukompliceret at flytte en beboer fra et bosted til et andet, såfremt personlige, sociale eller behandlingsmæssige forhold taler for det.