Botilbud2018-03-13T12:31:57+00:00

Botilbud på Sydsjælland med omsorg og behandling

Startskuddet råder over både § 107 og § 108 pladser på Sydsjælland, fordelt på en række interne og eksterne lejligheder, udslusningslejligheder og individuelt sammensatte enkeltprojekter. Alle pladserne indgår i Startskuddets helhedsorienterede socialpædagogiske støtte og behandling og trækker på Startskuddets fælles ressourcer: Familiebehandlere, terapeuter, klinik Andromeda med NADA og pædagogisk massage, egen klub Multicum og eksterne specialister.

Botilbudspladserne retter sig mod voksne fra 18 og opefter med svære tilpasningsvanskeligheder, psykiske lidelser, misbrugsproblemer, brudte skole-, uddannelses- og arbejdsforløb, begyndende kriminalitet og eventuelt dom til behandling, fase 2 anbringelse mv. Vi har et tæt samarbejde med Erhvervs- og Håndværksskolen.

På Startskuddet mødes alle med den samme tilgang: Alle mennesker gør deres bedste hver dag, og vi hjælper og støtter beboerne til at finde mening og mål i deres egen tilværelse.

Vi modtager akut, vi har meget få magtanvendelser – og vi smider ingen ud.

Botilbud på Sydsjælland med omsorg og behandling

Startskuddet råder over 14 § 107-pladser og 3 § 108-pladser på Sydsjælland, fordelt på en række botilbud, (udslusnings-)lejligheder og individuelt sammensatte enkeltprojekter. Alle pladserne indgår i Startskuddets helhedsorienterede socialpædagogiske støtte og behandling og trækker på Startskuddets fælles ressourcer: Familiebehandlere, terapeuter, klinik Andromeda med NADA og pædagogisk massage, egen klub Multicum og eksterne specialister.

Botilbudspladserne retter sig mod voksne fra 18 og opefter med svære tilpasningsvanskeligheder, psykiske lidelser, misbrugsproblemer, brudte skole-, uddannelses- og arbejdsforløb, begyndende kriminalitet og eventuelt dom til behandling. Vi har et tæt samarbejde med Erhvervs- og Håndværksskolen.

På Startskuddet mødes alle med den samme tilgang: Alle mennesker gør deres bedste hver dag, og vi hjælper og støtter beboerne til at finde mening og mål i deres egen tilværelse.

Vi modtager akut, vi har meget få magtanvendelser – og vi smider ingen ud.

Startskuddet giver plads til reel udvikling

Botilbudspladserne på Uranus, Venus og Jupiter indgår alle i den familielignende ramme og ’ånd’, der præger hele Startskuddet. På Startskuddet vil vi vores unge og voksne, og vi bestræber os på at give alle den nye start, som kan føre til en reel forandring.

Vi udfører et professionelt behandlingsarbejde, hvor den unges recovery-proces tager afsæt i den systemisk, narrative tænkning med udgangspunkt i den neuroaffektive udviklingspsykologi.
Vi arbejder ud fra tankegangen, at alle unge ønsker at indgå i meningsfulde relationer med andre, og at den unges recovery-proces kræver, at han/hun bliver tilbudt og accepterer ejerskab af sin egen proces.

På Startskuddet findes ikke ’håbløse tilfælde’. Alle mennesker har mulighed for udvikling og for at komme sig, uanset hvilke traumatiske oplevelser der har fyldt dets hidtidige liv. Processen er kun mulig, når den unge eller voksne selv tager aktiv del i sin egen helingsproces.
Systemisk/narrativ tænkning og metode handler primært om kommunikation mellem mennesker, om hvad der skal til for at skabe forandring og handler overordnet om at forstå og se mønstre og sammenhænge.  Hvordan hænger muligheden/ evnen til den indre forandring sammen med det, der foregår i omverdenen/ den ydre verden.
Startskuddet har fast samarbejde med psykolog, som superviserer og deltager i alle behandlingsmøder.

Efter aftale med anbringelseskommunen og orientering af Socialtilsynet kan beboerne – i situationer, hvor det er gavnligt eller påkrævet – flytte mellem de enkelte tilbud.