Bosteder med hjerterum og plads til udvikling

Vi sætter en ære i, at de unge føler sig som en del af en familie, mens de opholder sig på vores bosteder. Vi har indrettet stederne i en hjemlig stil, og ved indflytning får den unge selvfølgelig mulighed for at tage sine egne møbler m.v. med. Fælles for bostederne er også, at der er masser af plads både inde og uden for.

Når man bor på Startskuddet bosteder, har man en eller to kontaktpersoner tilknyttet og får hjælp og støtte til de daglige gøremål. Man bliver bakket op i at etablere aktiviteter og venskaber, f.eks. med unge på de andre bosteder.

Ind imellem sker det, at en ung har behov for at tage en pause fra sit bosted på nogle dage eller længere. I så fald kan vi stort set altid finde en god løsning i samarbejde mellem bostederne. I det hele taget kan vi sikre stor fleksibilitet i løbet af opholdet, f.eks. også i forhold til skolegang og værkstedslære, fordi vi har vores egne interne skoler og værksteder.

Bostedet Venus


Bostedet Venus ApS
er et socialpsykiatrisk opholdssted/botilbud til unge i alderen 12-23 år, som er belastet af svære psykiske og sociale vanskeligheder såsom Asperger, autisme, ADHD, skizofreni, tourette, nedsat psykisk funktionsevne (PTSD), medfødt hjerneskade (ex. føtalt alkoholsyndrom), senhjerneskader samt tilknytnings- og personlighedsforstyrrelse af borderline type.

Bostedet Venus er jf. serviceloven godkendt til:

 • Unge under 18 år, jf. §52, stk. 3 nr. 7 og §142, stk. 7
 • Unge mellem 18-22 år (forlængelse) jf. §76, stk. 2-5
 • Unge over 18 år jf. § 107, stk. 2, nr 2
 • Alternativ strafafsoning jf. § 78.

Læs mere om Venus

De unge er karakteriseret ved, at de ofte ikke har kunnet følge almindelig skolegang, ligesom mange af dem har flere anbringelser bag sig. Venus arbejder tæt sammen med psykiatere, neuropsykologer og psykologer, som også medvirker til udredningen. Vi har arabisk-talende personale og modtager også uledsagede flygtninge.

På Venus forpligter vi de unge i fællesskabet med omsorg og familieenergi og understøtter hver enkelt i en selvstændighedsproces.

Venus er indrettet i et tidligere mejeri i Orup ved Faxe. Bygningen, der er på 886 m2, er totalt renoveret primo 2016. Udover seks-otte gode værelser og to lejligheder indeholder bygningen hobbyrum, aktivitetsrum samt en stor fællesstue.

Bygningen har flere køkkener og badeværelser samt kontor- og soverum og eget badeværelse til personalet. Desuden er der et værksted samt have med plads til boldspil og udendørs hygge. Vi lægger vægt på sund kost, ofte økologisk.

Der er installeret ABA/ABL anlæg, automatisk alarmerings- og varslingsanlæg.

Bostedet Venus er tilknyttet Fødevarestyrelsens smiley-ordning, se her

Bostedet Uranus


Bostedet Uranus ApS
er et socialpædagogisk opholdssted/botilbud til unge i alderen 12-23 år, som er belastet af særlige sociale problemer såsom omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser mv.

Bostedet Uranus er jf. serviceloven godkendt til:

 • Unge under 18 år, jf. §52, stk. 3 nr. 7 og §142, stk. 7
 • Unge mellem 18-22 år (forlængelse) jf. §76, stk. 2-5
 • Unge over 18 år jf. § 107, stk. 2, nr 2
 • Alternativ strafafsoning jf. § 78.

Læs mere om Uranus

De unge på Uranus er typisk unge, som pga. opvækst ikke har gennemgået en normal udviklingsproces og som følge deraf mangler sociale kompetencer og er præget af en forsinket modningsproces. Vi har arabisk-talende personale og modtager også uledsagede flygtninge.

På Uranus forpligter vi de unge i fællesskabet med omsorg og familieenergi og understøtter hver enkelt i en selvstændighedsproces.

Uranus ligger på en 14.000 kvm. stor grund ved Tappernøje på Sydsjælland. Indendøre er der ca. 1.100 kvm. bolig og fællesarealer. I tilbygningen er der et værksted, og vi indretter det store aktivitetsrum i huset efter de unges ønsker, f.eks. til træning og/eller kreative udfoldelser. Desuden bruger vi ofte vores store have til bål og andre fælles aktiviteter.

Der er plads til i alt 12 unge på Uranus. Hver har et eller to værelser på mellem 11 og 23 kvm., som han/hun indretter med deres egne møbler. Vi bestræber os på at skabe et så hjemligt miljø som muligt, derfor er bygningen delt op i flere afdelinger med selvstændigt køkken, bad og stue. Ofte laver vi dog maden i fællesskab i et af køkkenerne og skiftes til at tage køkkentjansen. Vi lægger vægt på sund kost, ofte økologisk.

Uranus har desuden to mindre afdelinger, der bl.a. kan bruges til ind- og udslusning, ligesom personalet har separat møderum og kontor.

Der er installeret ABA/ABL anlæg, automatisk alarmerings- og varslingsanlæg.

Bostedet Uranus er tilknyttet Fødevarestyrelsens smiley-ordning, se her
Bostedet Uranus er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed, hent tilsynsrapport her

Bostedet Jupiter


Bostedet Jupiter ApS
 i Vordingborg tilbyder individuelt tilrettelagte specialprojekter for unge, der vurderes ikke at kunne fungere i et institutionslignende miljø, samt unge med behov for udslusning og træning til en selvstændig tilværelse. Støtten kan variere fra nogle timers botræning til støtte i alle døgnets timer

Bostedet Jupiter er jf. serviceloven godkendt til:

 • Forlængelse af 18-22-årige iht. §76 stk. 2-5.
 • Visitation af borgere over 18 år iht. §107 stk. 2 nr. 2.
 • Visitation af borgere over 18 år iht. §108
 • Der kan ydes støtte iht. §85.

Læs mere om Projekt og Udslusning

Tilbuddet er målrettet svært belastede unge, der har nedsat psykisk funktionsevne og ikke kan indgå i sociale fællesskaber, og som har behov for muligheden for at trække sig til selvstændig lejlighed.

Projekt- og udslusningsafdelingen holder til i en landligt beliggende ejendom indrettet med fem 2-3 værelsers lejligheder samt en smuk udlænge med tre større 3-værelses lejligheder. Boligerne er godkendt til udslusningsprojekter samt andre boprojekter såsom akutte midlertidige boanbringelser. Alle lejlighederne har eget bad og køkken, og størrelserne varierer fra 17 m2 til 94 m2. Boligerne er indrettet og udstyres efter almen standard for et hjem med den unges egne møbler. Samtidig er der mulighed for fællesskab med hygge og fælles madlavning.

Det tilstræbes, at der er et særskilt værelse til kontaktpersonerne. Fælles for en del af boligerne er derfor, at de er så rummelige, at der kan være kontaktpersoner til stede på en hensigtsmæssig og naturlig måde.

Lejlighederne er omgivet af en meget stor have og udbygninger. Busstoppestedet ligger tæt på, indkøb kan nås på cykel inden for fire minutter, og banegården på 10 minutter.